Sponzoři

 

Odkazy

 

Reklama

 

Výroční Valná Hromada SDH Ovčáry proběhne v kulturním centru Hasičárna dne 27. 12. 2014.
Děti od 16 hod (rodiče jsou vítaní)
Ostatní členové a hosté od 18 hod

Program Výroční Valné Hromady SDH Ovčáry:
1. Schválení programu
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti SDH Ovčáry
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Zpráva z úseku mládeže
7. Plán činnosti na rok 2015
8. Volba delegáta na volby OSH 2015
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

Po VVH se budou vybírat členské příspěvky 200,- Kč za člena, příspěvky je nutné zaplatit do konce roku 2014.